Głód

Klęska głodu jest zjawiskiem, które towarzyszy ludzkości od setek lat. Zwykle jest ona wynikiem złych warunków pogodowych, nieumiejętnego gospodarowania (szczególnie w dawnych czasach), lub źle prowadzonej polityki żywnościowo – gospodarczej (kolektywizacja rolnictwa, Wielki Głód Na Ukrainie w 1933 r.). Pierwszą klęską głodu odnotowaną przez historię był Głód w Starożytnym Rzymie w 440 r. p.n.e. Zjawisko głodu panuje do tej pory. Omija ono jednak kraje rozwinięte a uderza w Afrykę i Azję.

W ogromnym stopniu dominantą głodu na tych kontynentach jest polityka. Tamtejsze władze otrzymują pomoc od państw rozwiniętych, lecz zamiast wydawać ją na ratowanie ludności, inwestują m.in. w konflikty zbrojne (konflikt w Darfurze).Na mniejszą skalę głód panuje też w Europie. Chodzi tutaj o biedne dzielnice miast. Mieszkania urządzone w starych barakach są najlepszymi świadkami tamtejszej biedy. Prymitywne warunki życia, niskie dochody, oraz patologia, sprawiają że ludzie szukają jedzenia w śmietnikach.

Podobne wpisy

Jest ona już z nami bardzo długo lecz nie tak długo jak radio czy gazety. Jednak Telewizja zrobiła się znacznie popularniejsza od pism i gazet. Czemu to się dziwić. Słuchanie połączone z obrazem jest znacznie ciekawsze. Przecież takie połączenie mamy na co dzień podczas rozmów z najbliższymi czy po prostu z ludźmi. Jednak telewizja ma […]

Moc mediów jest niesamowita. Wszystko co nas otacza, to potęga mediów. Prasa, telewizja, internet, radio, te cztery potęgi to inaczej czwarta władza. Potęga, która jako jedyna w kraju i na świecie rządzi się swoimi prawami. To oni wynoszą na szczyt ulubieńców, a zrównują z ziemią osobistości znienawidzone. To oni upiększają wiele historii, aby te tworzyły […]

części bmw x3 mazowieckie