Głód

Klęska głodu jest zjawiskiem, które towarzyszy ludzkości od setek lat. Zwykle jest ona wynikiem złych warunków pogodowych, nieumiejętnego gospodarowania (szczególnie w dawnych czasach), lub źle prowadzonej polityki żywnościowo – gospodarczej (kolektywizacja rolnictwa, Wielki Głód Na Ukrainie w 1933 r.). Pierwszą klęską głodu odnotowaną przez historię był Głód w Starożytnym Rzymie w 440 r. p.n.e. Zjawisko głodu panuje do tej pory. Omija ono jednak kraje rozwinięte a uderza w Afrykę i Azję.

W ogromnym stopniu dominantą głodu na tych kontynentach jest polityka. Tamtejsze władze otrzymują pomoc od państw rozwiniętych, lecz zamiast wydawać ją na ratowanie ludności, inwestują m.in. w konflikty zbrojne (konflikt w Darfurze).Na mniejszą skalę głód panuje też w Europie. Chodzi tutaj o biedne dzielnice miast. Mieszkania urządzone w starych barakach są najlepszymi świadkami tamtejszej biedy. Prymitywne warunki życia, niskie dochody, oraz patologia, sprawiają że ludzie szukają jedzenia w śmietnikach.

Podobne wpisy

Gazeta codzienna wymaga rzetelności i regularności pracy. Informacje muszą być zbierane na bieżąco, aby mogły być wykorzystane kolejnego dnia w gazecie. Dziennikarze i reporterzy muszą pracować szybko i sprawnie, być do dyspozycji, aby udać się na miejsce jakiegoś zdarzenia, zrobić zdjęcia i spisać relacje. Reporterzy muszą również szukać tematów na reportaże, które ciągle będą interesowały […]

Od wielu lat grono z nas zasiada przed telewizorem czy włącza radio o danej godzinie, kiedy mają lecieć wiadomości. Jest to w niektórych rodzinach wręcz tradycją. Najświeższe informacje jednak są dostępne również w internecie który to udostępnia i odświeża je na bieżąco, nie trzeba czekać na określoną godzinę. Wniosek jest taki że w internecie dużo […]

części bmw x3 mazowieckie